Met je neus in een masker

Lucht lijkt een zo vanzelfsprekend iets. Tot er iets mee aan de hand is. Dan is de lucht die je inademt ineens iets waar je bij stil moet staan. Want wie onvoldoende goede lucht binnenkrijgt, ondervindt daar nare gevolgen van.

Ongemerkt ongezond

Zoals bij het werken met schadelijke stoffen. Daarbij kunnen giftige gassen en dampen vrijkomen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Normaal bestaat de lucht die wij inademen uit 21 procent zuurstof, 78 procent stikstof en 1 procent overige gassen. Gassen die ons geen kwaad kunnen doen. Tot het er te veel worden, en de balans van de lucht verstoort raakt. Andere gassen kunnen bijvoorbeeld de zuurstof uit de lucht drukken, of sluipen ongemerkt je lichaam binnen en zorgen er voor dat je bloed minder zuurstof opneemt. Zoals bij koolmonoxide. Bijna ongemerkt krijg je te weinig zuurstof, tot je het bewustzijn verliest. Met alle fatale consequenties van dien. Weer andere gassen hebben pas op langere termijn effect op je lichaam, maar zijn daarom niet minder ongewenst.

Van filter tot fles

Daarom is het van het allergrootste belang adembescherming te gebruiken als je met gevaarlijk stoffen werkt. Je kunt hiervoor terecht bij G4s safety solutions. Je hebt twee varianten. De afhankelijke adembescherming gebruikt een filter om de lucht te zuiveren voordat je deze inademt. De onafhankelijke adembescherming haalt de schone lucht via een ademtoestel uit flessen. Gedoseerd krijgt de gebruiker via een masker zuivere lucht binnen, zodat er zelf niets uit de omgeving gehaald hoeft te worden. Handig als er weinig zuurstof in de omgeving is waarin je werkt beschikbaar, of als de lucht zo verontreinigd is dat geen filter het meer schoon krijgt. Wel moet je er rekening mee houden dat alleen een bevoegd persoon een ademluchttoestel mag gebruiken. Je moet er dus een training voor gevolgd hebben. Schone lucht is een groot goed. Dat merk je pas wanneer de kwaliteit van de lucht in het geding komt. Voorkomen is altijd beter dan genezen Adembescherming moet daarom nummer één op de lijst staan als je met schadelijke stoffen werkt.