Voorkom ongelukken met een goede valbeveiliging

In onze samenleving zien we steeds meer aandacht voor het begrip ‘veiligheid’. Er komen steeds meer regels die van overheidswege worden ingevoerd. Deze regels zijn vooral bedoelt ter preventie. Want voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Ook op de werkvloer worden de regels omtrent veiligheid steeds strenger. En dat is best begrijpelijk wanneer je bedenkt hoe risicovol bepaalde werkzaamheden zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan het werken met bepaalde chemische stoffen. Maar ook het werken op grote hoogten brengt veel risico’s met zich mee. Daarom is men nu ook voor het werken vanaf bepaalde hoogtes verplicht om bepaalde veiligheidsmaatregelen te nemen.

Het gebruik van een valbeveiliging

De belangrijkste maatregel met betrekking tot het veilig werken op grote hoogte is het gebruiken van een valbeveiliging. Vanaf een hoogte van 2,50 meter is een dergelijke valbeveiliging verplicht. Men heeft gekozen voor deze hoogte omdat val vanaf 2,50 meter gevaarlijk wordt voor je gezondheid. Ook als je op een minder grote hoogte werkt kan een valbeveiliging noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van meer risicovolle werkzaamheden boven water of een onregelmatig oppervlak. Dankzij de valbeveiliging kun je niet zomaar vallen. En als je valt zal de beveiliging voorkomen da je een klap maakt. Ook voorkomt de valbeveiliging dat je beknelt raakt door de vallijn.

De kenmerken van een goede valbeveiliging?

Een goede valbeveiliging herken je aan een aantal kenmerken. Er moet altijd een goed bevestigingspunt zijn. Aan dit bevestigingspunt wordt de kabel bevestigd. Omdat er een flink gewicht aan de kabel hangt moet het bevestigingspunt sterk en zeer stevig zijn. Daarnaast moet het harnas waarin je hangt van goede kwaliteit zijn. Via dit harnas ben je namelijk verbonden met de kabel. Dan is er nog een valstopapparaat. Dit apparaat voorkomt dat je een smak maakt door jou bij een val te ‘remmen’.